EXOCEM G

Mortar pentru subturnare și reparații, cu contracții compensate, autonivelant

Descrierea produsului:

EXOCEM G1 este un mortar predozat, alcatuit din agregate selectate (Ømax=3mm), aditivi superplastifianți și agenți pentru controlul contracției ce acționeaza atât în faza plastică (UNI 8996) cât și în faza de întarire (UNI 8147).
După adăugarea apei se obține un mortar cu rezistențe înalte, fără contracții, cu grad de impermeabilitate și durabilitate mare, rezistent la sulfați.
Indicat pentru lucrări de ancorare oțel în beton, reparații și reprofilari structurale, cu ajutorul cofrajelor; pentru aplicații cu grosimi mari este indicat a se folosi EXOCEM G2 care conține agregate de Ømax=8mm.
EXOCEM G1 și EXOCEM G2 sunt mortare făra cloruri și agregate metalice.

EXOCEM G corespunde cerințelor definite de UNI EN 1504/9 (Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor de beton: definiții, condiţii, controlul calităţii şi de evaluare a conformităţii. Principii generale pentru utilizarea produselor şi sistemelor) și cerinţelor minime ale EN 1504-6 („Ancorarea barelor de oţel”)

Aplicații tipice:

• Elemente structurale la poduri
• Orice formă de ancorare sau încastrare
• Fundații de utilaje și structuri metalice
• Consolidări de stâlpi
• Etanșarea/repararea elementelor prefabricate
• Protecție structurală
• Reparația elemenetelor de fundații și pereți
• Protecția elementelor structurale împortiva agenților agresivi (ploaia acidă, sarea pentru dezgheț, carbonatare).

Proprietăți:

• Rezistențe mari la compresiune și încovoiere
• Aderență la beton = 6MPa la 28 zile
• Aderență la oțel mai mare de 4 MPa la 28 zile pe oțel neted și mai mare de 32 MPa la 28 zile pe oțel striat
• Aplicare, turnare și finisare ușoare
• Modul de elasticitate și coeficient de dilatare termică similare cu cele ale betonului
• Mortar omogen, fără scurgeri și segregări

Nu se recomandă pentru:

• aplicații cu mistria sau torcretare (pentru aceste aplicații se recomandă EXOCEM FP)
• aplicarea produsului în prezența unor lichide cu pH < 6.

Finisare și calitate:

EXOCEM G asigură o finisare de foarte bună calitate a suprafeței.