EXOCEM ONE

Mortar tixotropic, cu contracţia compensată, pentru reparații beton și finisări, clasa R3

Descrierea produsului:

EXOCEM ONE este un produs predozat, conținând ciment special, agregate selectate, aditivi superplastifianți, fibre de polipropilenă și agenți de compensare ai contracției ce acționeaza atât în faza plastică cât și în faza de întărire.
După amestecarea cu apă se obține un mortar tixotropic, cu grad ridicat de aderență, întărire rapidă și durabilitate mare, ce poate fi aplicat în straturi cu o grosime cuprinsă între 3 și 40 mm. Amestecul special permite utilizarea produsului pentru reparații în strat gros cât și în straturi milimetrice (masă de șpaclu).

EXOCEM ONE corespunde cerințelor definite de UNI EN 1504/9 (Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor de beton: definiții, condiţii, controlul calităţii şi de evaluare a conformităţii. Principii generale pentru utilizarea produselor şi sistemelor) și cerinţelor minime ale EN 1504-2 (“Sisteme de protecție a suprafeței betonului”) și cerintelor minime ale EN 1504-3 („Reparații structurale și nonstructurale”) pentru mortare clasa R3. EXOCEM ONE corespunde cerințelor definite de UNI EN 1504/7 (“Protecție împotriva coroziunii armăturii).

Proprietăți:

EXOCEM ONE asigură un finisaj estetic al suprafeței.
EXOCEM ONE este caracterizat prin:
• Întărire rapidă și aderență incipientă în 40 de minute
• Rezistență mecanică ridicată la eforturi de compresiune și încovoiere
• Aderență la beton mai mare de 1.5 MPa dupa 28 zile (prin cedarea suportului)
• Aplicare și finisare ușoară și rapidă
• Modul de elasticitate similar cu cel al betonului
• Rezistent la atacurile agenților chimici precum cloruri (sare de dezgeț, apa mării etc), sulfați, ploaie acidă, bioxid de carbon
• Rezistent la ciclurile de îngheț/dezgheț.