FIX 10-S

Mortar de ciment cu priză rapidă

FIX 10-S este un ciment fără cloruri şi cu priză rapidă (10 sec), imediat după adaugarea de apă.
Stoparea infiltraţiilor de apă cu sau fără presiune în subsoluri, rezervoare, tuneluri etc.