GEODREN PPT

Geotextile nețesute din fibre colorate de polipropilenă realizate prin presare mecanică, urmată de un proces de stabilizare termică a legăturii fără folosirea de adezivi sau lianți de natură chimică.

Geotextila asigură cele trei funcții:

Separare

Filtrare

Protecție

Aplicații:

drumuri, bazine, căi ferate, canale, fundații și terasamente, tunele, sisteme de drenaj, gropi ecologice pentru reziduuri solide și lichide, controlul eroziunii.